Adatkezelési nyilatkozat

Az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat letölthető innen: Legalizálj Egyesület – Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozat

1. Általános irányelvek

 • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Személyes adatokat csak hozzájárulás esetén adunk át harmadik félnek.
 • Az általunk kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem értékesítjük harmadik fél számára.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez előzetesen és egyértelműen hozzájárult.
 • Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

2. Társaságunk (adatkezelő, Szolgáltató) adatai, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:  Legalizálj Egyesület

Az adatkezelő elérhetősége:   1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 4/10.

E-mail:                                    info@legalizalj.hu

Web:                                       https://legalizalj.hu/

Adószám:                               19188861-1-41

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://legalizalj.hu/ weboldalon történik.

3. Definíciók a GDPR (Rendelet) szerint

3.1. érintett/felhasználóbármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

3.4.adatkezelőaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

3.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.6.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. adattörlésaz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.9.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és az adatok feldolgozója

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaAz adott személyes adat feldolgozója
Felhasználói névAzonosítás, regisztráció.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása. Legalizálj Egyesület
JelszóFelhasználói fiókba történő biztonságos belépés.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása. 
NévKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása. Legalizálj Egyesület
E-mail címKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása. Legalizálj Egyesület
TelefonszámKapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.A hozzájárulás visszavonásáigAz érintett hozzájárulása. Legalizálj Egyesület
Számlázási név és címSzabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, majd teljesítése.Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. Legalizálj Egyesület
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.A megrendelt áru kiszállításáig.Szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] Legalizálj Egyesület
A vásárlás/regisztráció időpontjaA hozzájárulás bizonyítása.Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideigA Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Legalizálj Egyesület
A vásárlás/regisztráció kori IP címA hozzájárulás bizonyítása.Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideigA Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Legalizálj Egyesület

Az érintettek köre: A Webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

A személyes adatokat csak és kizárólag az „Az adott személyes adat feldolgozója” oszlopban feltüntetett harmadik féllel osztjuk meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének érdekében.

4.1 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai, feladatai

Tárhely-szolgáltatás és programozás:

https://webetneked.eu/

Üzemeltető:                a www.webetneked.eu honlap üzemeltetője az e-co inform services kft.

Székhely:                    1147 Budapest, Telepes utca 13. fszt. 1.

Cégjegyzékszám:        01-09-200201

Adószám:                   25108930-2-42

Email:                         info@webetneked.eu

Könyvelési feladatok:

A szolgáltató neve:     Legalizálj Egyesület

Székhely:                    1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 4/10.

Adószám:                   19188861-1-41

Nyilvántartási szám: 01-02-0017283

Telefon:                     

Direkt marketing, hírlevél:

A szolgáltató neve:     Legalizálj Egyesület

A szolgáltató címe:     1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 4/10.

4.2 Kapcsolat űrlap

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
NévKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Email-címKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
TelefonszámKapcsolatfelvételAz érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során
Egyéb személyes adat, amit megad az érintett kapcsolatfelvétel során Az érintett utolsó kapcsolatba lépése utáni 90 napigAz érintett hozzájárulása kapcsolatfelvétel során

Az érintettek köre: Telefonon, e-mailben vagy a kapcsolat űrlapon keresztül minket megkereső személyek.

A személyes adatokat harmadik féllel nem osztjuk meg.

5. Hírlevél, direkt marketing tevékenység

Hírlevelet csak olyan Felhasználók számára küldünk, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak. A hozzájárulás a „Hírlevélre feliratkozás” űrlap segítségével, a webshopban vásárlással, illetve a CBD adagkalkulátor használatával történik.

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
NévHírlevél küldéseVisszavonásig (leiratkozásig).Az érintett hozzájárulása
E-mail címHírlevél küldéseVisszavonásig (leiratkozásig).Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.A hozzájárulás igazolhatóságaVisszavonásig (leiratkozásig).A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozott valamennyi érintett.

A hírlevél küldő rendszer üzemeltetője és az adatok adatfeldolgozója:
Név: The Rocket Science Group LLC
Cím:
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

5.1 A hozzájárulás visszavonásának (leiratkozás) menete
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozás történhet a hírlevelekben küldött link segítségével, vagy e-mailben az info@legalizalj.hu e-mail címre küldött e-maillel.

6. Cookie-k (sütik) kezelése

6.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

6.2. A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

6.3 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldal az alábbi cookie-kat használja:

 • Biztonsági cookie-k: __cfduid, _biz_flagsA, _biz_nA 3, _biz_pendingA, _biz_sid, _biz_uid
 • Google Analytics cookie-k: _ga, _gid
 • Az oldal megfelelő használatához szükséges cookie-k:

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

WindowsChromeFirefoxExplorerEdge

Mac OS XSafariChromeFirefox

LinuxChromeFirefox

iOSSafariChromeFirefox

AndroidChromeFirefox

7. Google Analytics

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételesesetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
7.5. Google Analitycs adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

8. Google Adwords konverziókövetés és remarketing

8.1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
8.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
8.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
8.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
8.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
8.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután érintett nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
8.7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

8.8. Google Adwords Remarketing

8.9. Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

További szolgáltatások:

Google Adsense
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Honlapunkon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. Ezen szolgáltatók az adatkezelővel szerződésben állhatnak, azonban a sütiket az adatkezelőtől függetlenül, saját működésük érdekében helyezik el. Az adatkezelő sütikről a felhasználók ezen szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cooki tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett weboldal használatával ad meg a szolgáltató számára.

9. Az érintettek jogai

9.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

9.2 Helyesbítés joga
A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

9.3 Zárolás joga
A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.4 Törléshez való jog
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.5 Eljárási szabályok
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.6 Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9.7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett
önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az érintett
által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv
formátumban bocsát az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,
hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

9.8 Kártérítés és sérelmi díj
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.9 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. Adatbiztonság

A szolgáltató úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A szolgáltató és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata
egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető
támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.

11. Az adatkezelési tájékoztatóhoz felhasznált hatályos jogszabályok

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról

Szerzői jogok

Azzal, hogy belépsz a www.legalizalj.hu oldalra, elfogadod az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vagy regisztrált felhasználó, előfizető:

Az legalizalj.hu webszájton („lap”) található tartalom az Legalizálj Egyesület („kiadó”) szellemi tulajdona.

Az Legalizálj Egyesület fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezedre mentheted vagy kinyomtathatod, de ebben az esetben sem vagy jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

az Legalizálj Egyesület oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Legalizálj Egyesület követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az legalizalj.hu domainnév, valamint a „Legalizálj” illetve a „Legalizálj.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Legalizálj Egyesület előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapunkon felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Legalizálj Egyesület pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat

1. A kannabinoidok (CBD, THC) hivatalosan nem számítanak gyógyszernek

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (rövidítve: OGYÉI) hivatalosan kiadott állásfoglalása szerint Magyarországon nincs forgalomban CBD tartalmú gyógyszer, ilyen csak orvosi javaslatra, egyedi import keretében az OGYÉI engedélyével hozható be az országba. Ez a weboldal csak tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, nem állít semmilyen gyógyhatást, és nem kínál semmilyen terápiát beteg emberek részére. A kannabinoidok rendelkeznek farmakológiai tulajdonságokkal, de hivatalosan nem számítanak gyógyszernek vagy gyógyhatású készítménynek. Nem adunk senkinek orvosi javaslatot, és nem állítunk fel diagnózist. Ez a weboldal nem buzdít senkit CBD még kevésbé THC illetve ezen kannabinoidok fogyasztásra, előállítására, kizárólag információkat osztunk meg róla. Az információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk, mindenki egyedi belátás szerint kezelje őket!

További magyar nyelvű információt és kutatási anyagot talál a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület honlapján, akiknek a hiteles, tájékoztató jellegű írásait és fordításait ezúton is köszönjük: https://orvosikannabisz.com/ 

2. Felelősség nyilatkozat

Az oldalunkon közölt adatokat nem hagyta jóvá semmilyen egészségügyi vagy élelmezésügyi hatóság.

A CBD kalkulátorral generált számítások a tömeges források felmérése által extrapolált becslések, és nem szolgálnak orvosi tanácsként. Az adagokat meghatározó adataink az extrapolált tömegből származó adatok kumulatív konszenzusa. A weboldalon szereplő összes információ célja tájékoztató jellegű és nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

A weboldalon található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A tartalom saját személyes meglátásunk szubjektív eleme, és minden esetben harmadik fél véleményeként kell kezelni. Tájékoztatásaink nem minősülnek orvosi tanácsnak. Ezért ezen információkra hagyatkozás szigorúan saját felelősségre történhet. Mielőtt elkezdené vagy megváltoztatná a CBD adagolási rutinját, kérje ki orvosa véleményét.

A legalizalj.hu ( Legalizálj Egyesület ) nem vállal felelősséget a CBD és/vagy THC tartalmú termékek nem megfelelő használatáért. Az összes betegség vagy kezelési gyakorlat megtervezésekor javasoljuk, hogy elsőként forduljon orvoshoz.

A legalizalj.hu nem tesz semmiféle egészségre vonatkozó állítást a CBD-termékekkel kapcsolatban, és azt javasolja, hogy kérje egy szakképzett orvos tanácsát, mielőtt CBD vagy kannabisztermékeket fogyasztana, vagy új kezelési gyakorlatba kezdene. Ezen a weboldalon közölt összes információt általános opcióként kell kezelni. Nem foglalunk hivatalos álláspontot a CBD használatával kapcsolatban.

Mindene esetben 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie a CBD termékek használatához vagy a legalizalj.hu oldalon olvasottak értelmezéséhez, felhasználásához. A webhelyen található információk célja, hogy általános tömeges vizsgálatokon alapuló információkat és javaslatokat nyújtsanak a kannabiszt és annak származékait illetően, és nem értelmezhető orvosi tanácsként vagy oktatásként.

3. Egyéb rendelkezések

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalunk csak abban az esetben látogatható, és webshoppunk csak abban az esetben használható, ha már betöltötte a 18-adik életévét és tudomásul veszi és azáltal elfogadja az ezen oldalon leírtakat illetve a webshoppunk használatával az ÁSZF illetve a Fizetés és szállítás oldalakon foglaltakat. Ez a weboldal nem buzdít senkit kender vagy kannabisz termesztésre/előállítására/feldolgozására, kizárólag információkat osztunk meg róla. Az információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk, mindenki egyedi belátás szerint kezelje őket! Az OGYÉI notifikációs szám nélküli termékek élelmiszer tisztaságú aromaolajak, kendertermékek, nem élelmiszerek még kevésbé étrend-kiegészítők ezért ennek megfelelően kezeljék őket. Minden nálunk kapható termék megfelel a jogi előírásoknak, miszerint a 0,2% THC alatti kender nem alkalmas kábítószer előállítására és nem is minősül kábítószernek. Minden nálunk kapható termék kizárólag és igazolhatóan európai fajtalistás (Nemzeti vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő) engedélyezett alacsony THC tartalmú ipari kenderből van készítve. Bódulatot semmilyen szinten nem okoznak. Termékein továbbá külföldi beszállítóktól érkeznek így nem feltétlenül rendelkeznek magyar címkével/leírással, ezért kérjük az oldalon tájékozódni szíveskedjen. Minden információt igyekszünk feltölteni és elérhetővé tenni. A fölösleges nyomtatást a környezetünk védelme érdekében igyekszünk mellőzni. Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamelyik rendelt termék leírása nincs az oldalon közzétéve, kérjük haladéktalanul jelezni szíveskedjék, hogy mihamarabb pótoljuk ezt a hiányosságot és az oldalon is a hibát javítani tudjuk. Az oldalon közölt összes információ tájékoztató jellegű, a változtatás lehetőségét fenntartjuk!

Kapcsolódó dokumentumok:

https://legalizalj.hu/wp-content/uploads/2019/11/Infojegyzet_2019_18_gyogyaszati_kannabisz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/OGYEI%20allasfoglalas%20a%20cannabidiollal%20kapcsolatban%20_%2020180821.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300162.KOR

Általános szerződési feltételek

Az Általános szerződési feltételek itt olvasható: Legalizálj Egyesület – Általános szerződési feltételek

Letölthető innen: Legalizálj Egyesület – Általános szerződési feltételek

Az Adatkezelési, Jogi és Szerzői Nyilatkozatunk elfogatásával Ön egyetért az Általános szerződési feltételekkel is a webáruházunk használata esetén!

Ezen az oldalon közölt információk változtatásának jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2020/02/03